KVC Delta Londerzeel
banner_stage.JPGDia1.JPGkop.jpgLAWILLIAM.jpgSlide1.JPGSlide2.JPGSlide6.JPGSlide7.JPGstage_2015.JPG


Bezoekers sinds 12/8/2011

JemasoftWAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL
 
 • Vraag een formulier ”aangifte van ongeval” aan uw ploegafgevaardigde of download het van de Delta-site.
 •  
 • Of klik hier
 •  
 • Neem bij uw eerste bezoek aan de dokter het formulier mee en laat de zijde “medisch getuigschrift “ volledig invullen
 •  
 • Vul zelf de voorkant “ aangifte van ongeval “ zo volledig mogelijk in en vergeet zeker geen
 • kleefbriefje “ziekenfonds “ op de aangewezen plaats te kleven.
 •  
 • Bezorg het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk(max.10 dagen) terug aan uw ploegafgevaardigde of aan een bestuurslid van de club. De club zal de ontbrekende gegevens invullen en opsturen naar de KBVB. Opgelet : een laattijdige aangifte wordt door KBVB onherroepelijk geweigerd.
 •  
 • Als de KBVB het ongeval aanvaard krijgt u via de club een “ontvangstbewijs “(blauw). Op dit formulier geven ze, indien gevraagd door de dokter, een akkoord voor kinébehandelingen. Opgelet : kinébehandelingen zonder hun goedkeuring komen niet in aanmerking voor een tussenkomst.
 •  
 • Eveneens op het blauwe formulier vind u onderaan een getuigschrift van herneming voetbal, deze strook dient door de dokter ingevuld te worden alvorens u een wedstrijd mag spelen. Voor de kosten die gemaakt worden na de herneming is er geen tussenkomst.
 •  
 • Alle rekeningen van dokter, hospitalisatie, medicatie…….worden door de speler betaald. Met deze rekeningen moet eerst naar de ziekenkas gegaan worden en zij maken een afrekening van het totaal bedrag en hetgeen de ziekenkas u zal uitbetalen. Hetgeen niet betaald is door de ziekenkas komt in aanmerking voor uitbetaling KBVB.  Opgelet : voor KBVB tellen enkel ORIGINELE documenten, zij aanvaarden GEEN kopij. Bezorg deze originelen aan de club, die ze zal doorsturen naar KBVB.
 •  
 • De KBVB bezorgt de club een afrekening en het geld en wij bezorgen de speler een kopij en de vergoeding. De club speelt bij deze een doorgeeffunctie  en heeft geen inspraak over uitbetalingen.